תקנון ותנאי שימוש באתר

ברוך הבא לחנות האינטרנט ADWRKS SHOP

תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות אלו מסדירים את מערכת היחסים שבין החברה לבין הגולש ו/או המנוי בשירותי האתר (להלן: “המשתמש”) בכל הקשור לגלישה ו/או שימוש בשירותים שהאתר מספק, והתנאים עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. נא להקפיד לעיין ולהתעדכן בתנאים אלה, שכן גלישה או שימוש של כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או רוכש מוצר/ים ו/או שירותים ו/או מציע הצעות ו/או כל שימוש אחר במישרין או בעקיפין באתר מהווה הסכמה לכל האמור בו, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן: “מדיניות הפרטיות”), המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת וללא כל הודעת פרסום מוקדמת מצד החברה בעמודי האתר השונים.
במידה ואינך מסכים לאמור בתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש לחדול מגלישה בו ו/או לעשות שימוש כלשהו בשירותי האתר.

קבלת תנאי שימוש
הגלישה והשימוש שתעשה באתר www.shop-adwrks.co.il (להלן: “האתר”) כפופים לתנאי השימוש.
בהמשך מופיעים מונחים משפטיים חשובים החלים על כל מי שמבקר באתר שלנו ו/או משתמש בשירותים שלנו.
האתר מציע מגוון רחב של מוצרים מוצרים .
מטעמי נוחות התקנון שימוש הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

הגדרות
“החנות” או “האתר” – “www.shop-adwrks.co.il” ו/או עובדיה, נציגיה, ו/או הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.
“הרשמה” – תהליך אשר במהלכו הגולש, באמצעות ממשק של האתר, באמצעות נציגנו בטלפון או כל מדיה אחרת , מספק לחברה מידע אודותיו ומאשר קבלת תוכן ומידע פרסומי אודות החברה ו/או המוצרים.
“משתמש” ו/או “רוכש” ו/או “קונה” – אדם בעל כשרות משפטית, אשר מרצונו החופשי הקליד את פרטיו האישיים באתר הנ”ל ו/או הציב הצעה ו/או ביצה רכישה.
“המשתמשים” ו/או “הלקוחות” ו/או “הגולשים” – הגולשים ו/או המשתמשים באתר ו/או הלקוחות אשר יציבו הצעות מחיר ו/או יבצעו רכישה באמצעות האתר ו/או מי מטעמם.
“המוצרים”, “השירותים”, “הפריטים” – כל מוצר ו/או שירות שמוצע למכירה באתר.

המשך הגלישה ו/או שימוש באתר מעידה על הסכמתך להיות כפוף לכל התנאים והכללים האמורים בתנאי שימוש אלה וזה ללא כל הסתייגות או התנאה מצדך. תנאים אלה יחולו על כל הגולשים וכל המנויים באתר.
האתר www.shop-adwrks.co.il להלן “האתר” מספק פלטפורמה אינטרנטית למכירת מוצרים ממלאי החברה בלבד ולאנשים פרטיים .
בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

באחריות המשתמש לבצע את כל הבדיקות הנדרשות לשם ביצוע רכישה, וזאת טרם הקניה בפועל באתר, לבדוק את תנאי המכירה אשר הוצגו על ידיינו , לרבות תנאים בדבר עלויות נלוות למחיר המוצר המוצע כמו דמיי משלוח וכיוצ”ב.

צפיה במידע

מידע נוסף על המוצר עשוי להיות זמין גם על ידי לחיצה על קישורים נוספים הממוקמים בדף פירוט של מוצר מסוים ובכפוף לכניסה/הרשמה לאתר.

כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ”ב ניתן לפנות אל אחד מנציגינו ונשמח לעזור .

הרשמה לאתר וזכאות שימוש

טרם ביצוע הזמנה ו/או מתן הצעה על מוצר או שירות כלשהו יידרש המשתמש לספק פרטים אישיים וככל הנראה להירשם לאתר באמצעות בחירת שם משתמש\כתובת דוא”ל וסיסמא ובנוסף ייתכן ויידרש להכניס פרטים נוספים כגון: שם, כתובת, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים.

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמשים באתר שום חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של כל משתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר ו/או בעת רכישת מוצר/ים ו/או מתן הצעה יכול להוות תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה ו/או ביצוע הזמנה ו/או מתן הצעה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב ו/או לחסום גישה לאתר לכל משתמש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
ההרשמה באתר והשימוש בו, לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לשום גורם אחר, בתמורה או שלא בתמורה.
על כל משתמש חלה החובה לשמור בסודיות ולאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר. המשתמש אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו.
המשתמש מצהיר בזאת כי הינו כשיר לבצע את כל הפעולות המשפטיות לפי חוק ועומד בתנאים המפורטים בתקנון זה.
המשתמש מצהיר ומתחייב, כי כל המידע שימסור ו/או ימלא באתר, הינו נכון, אמין, מלא ומדויק וכן כי בצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בעצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט המקרים בהם הוא הורשה לעשות זאת במפורש.
מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים יהיה אך ורק בכפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שהמשתמש הינו קטין מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר זה.
האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה בתוכן האתר והשימוש בו חלה על המשתמש, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, והמשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בקשר לכך.

יודגש כי מסירת פרטים שקריים ביודעין מהווה עבירה פלילית וכל משתמש העושה זאת צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או למי מטעמה.
יודגש כי אישור עסקה ע”י חברת האשראי מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה, וכי העסקה תצא לפועל רק לאחר קבלת אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב.
חיוב הרוכש בגין עלות המוצר ו/או השירות שרכש, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ו/או חשבון PayPal, ורק לאחר ביצוע ההזמנה בפועל ואישורה על ידי חברת כרטיסי האשראי ו/או PayPal. אוBIT

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

תכנים באתר

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של החברה וכך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, בעשותך שימוש כלשהו באתר לרבות צפיה ו/או רכישה ו/או מתן הצעה על מוצר ו/או שירות כלשהו באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית.
השירות/הורדת האתר.

במידה ונתקלת במידע המופיע באתר, חומר לא חוקי או לא מוסרי, הנראה כלא תקין, הנך מתבקש להודיע על כך להנהלת האתר.
התכנים המופיעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של החברה ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה .
יובהר כי תמונות וסרטונים באתר הינם “להמחשה בלבד”.

 קנין רוחני

האתר כמו גם כל המידע המצוי בו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, כותרות, רעיונות, רשימת לקוחות, מידע שסופק ע”י המוכרים, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר ו/או של החברה ו/או מי מטעמה, והנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או החברה ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג’ כלשהו.
כל העתקה, צילום, שכפול בכל דרך, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, מלא או חלקי, אסורים בהחלט, אלא אם התקבל על כך אישור ובכתב מהנהלת האתר ו/או החברה לעשות שימוש בחומרים אלה.
חל איסור חמור על סריקת נתונים אוטומטית או ידנית מהאתר shop-adwrks.co.il ללא אישור מפורש בכתב מהנהלת אתר.

החברה עושה שימוש ב- cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד: “העוגיות”), ובכלל זה הכוונה באיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. Cookies היא מחרוזת אותיות או מספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאיסוף מידע אודות הגולש, הצפייה והשימוש באתר וכן ניתן לאגור מידע אודות הקהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין), כגון שמירת העדפות המשתמש.בהסכמה לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה, אתה מתיר לחברה להשתיל “Cookies” על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב Cookie ולזהות אותך על פיו.

אבטחת מידע

החברה עושה מאמצים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה ו/או שימוש ו/או גילוי של גורמים בלתי מורשים וצדדים שלישיים. בנוסף, כפי שפורט בהסכם תנאי השימוש אלה, סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק סליקה חיצוני והחברה אינה שומרת את פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר.

המוצרים באתר

המוצרים המוצגים באתר הינם בבעלות חברתנו ונמצאים זמינים במלאי החברה , מוצרים שאינם זמינים במלאי יעודכנו באתר מעת לעת , כמו כן באחריות המשתמש לבצע את כל הבדיקות הנדרשות לשם ביצוע רכישה, וזאת טרם הקניה בפועל באתר, לבדוק את כל תנאי המכירה שפורסמו על ידינו , לרבות תנאים בדבר עלויות נוספות שעלולות להתווסף למחיר המוצר המוצע וכיוצ”ב. תמונות המוצרים באתר הינן לצרכי להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים ו/או סטיות בין התמונות לבין המוצרים בפועל.

מדיניות ביטול עסקה

בהתאם לחוק, הלקוח/ה רשאי/ת לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן: בטלפון; בדואר רשום; באמצעות צ’ט לנציג החברה, בדואר אלקטרוני; באינטרנט בקישור ייעודי בדף הראשי באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים לעיל ומפורטים בתקנון זה. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו או להתקשר לטלפון הבא  :079-5722577 ונציג יטפל מיידית בבקשה .

לקוח/ה רשאי/ת לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מביניהם. הלקוח/ה תהיה רשאית לבחירתה להחזיר את המוצרים באחת הדרכים הבאות: (1) דואר גוביינא. (2) החזרה למחסני החברה שבכתובת : רחוב החרוב 5 ראש פינה מיקוד : 1201108  . במקרה הצורך הנהלת האתר ישמחו לעמוד לשירותך ולעזור בביטול הזמנה בכתובת דואר אלקטרוני   info@shop-adwrks.co.il

פעילות אסורה באתר

אסורה כל פעילות הקשורה לזיוף, הונאה, הטעיה, מכירה של מוצרים גנובים או כל פעילות בלתי חוקית אחרת, לרבות הפרת זכויות של צד שלישי כגון: סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או כל זכות קניין רוחני אחרת.
אסורה כל פעילות המהווה לשון הרע, השמצה, הטרדה, פוגענית ו/או מפרה את פרטיותו של כל אדם, כמפורט במדיניות הפרטיות של האתר.

שיפוי

במידה ומשתמש יפר את תנאי שימוש ותקנון האתר הללו, יחוייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט.

איזור שיפוט

בכל סכסוך העולה מתקנון זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט הישראליים המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

המשך השימוש באתר מהווה את הסכמתך לתקנון האתר והעדכונים שלו.